diccionario traductor valenciano - castellano / español
diccionari traductor valencià - castellà / espanyol
ONLINE - Versión: El Traductor 1.0

Castellano / Español - Valenciano

Por favor, introduce el texto a traducir... (Hasta 1000 caracteres)
Obtener traducción online de castellano / español a valenciano
Text a traduïr:
""Els camins de la música a Nàquera" repassarà la història de la Societat Musical Santa Cecília i la seua Banda Els músics interpretaran una composició original de l'insigne fill de la localitat, Francesc Cabo "

Texto traducido:
""Los caminos de la música en Náquera" repasará la historia de la Sociedad Musical Santa Cecília y su Banda Los músicos interpretarán una composición original del insigne hijo de la localidad, Francesc *Cabo"

Valencià - Castellà / Espanyol


Per favor, introduïx el text a traduir...(fins a 1000 caràcters)

¿Te ha parecido útil este traductor?
Te ha paregut útil el traductor?

Queremos conocer tu experiencia con nuestro traductor. ¿Te ha resultado útil? ¿Los resultados obtenidos te parecen correctos?

Escríbenos y cuéntanoslo.

Volem conéixer la teua experiència amb el nostre traductor. T'ha resultat útil? Els resultats obtinguts et pareixen correctes?

Escriu-nos i compta-ho