diccionario traductor valenciano - castellano / español
diccionari traductor valencià - castellà / espanyol
ONLINE - Versión: El Traductor 1.0

Castellano / Español - Valenciano

Por favor, introduce el texto a traducir... (Hasta 1000 caracteres)
Obtener traducción online de castellano / español a valenciano
Text a traduïr:
"Aquetes diputacions van firmar l'acord amb l'objectiu de conservar i millorar la raça avileña.Per a poder aprofitar les experiencies dels ganader i aixi poder iniciar iniciatives que es puguen posar en comu"

Texto traducido:
"*Aquetes diputaciones firmaron el acuerdo con el objetivo de conservar y mejorar la raza *avileña.Para poder aprovechar las *experiencies de los *ganader y *aixi poder iniciar iniciativas que se puedan posar en *comu"

Valencià - Castellà / Espanyol


Per favor, introduïx el text a traduir...(fins a 1000 caràcters)

¿Te ha parecido útil este traductor?
Te ha paregut útil el traductor?

Queremos conocer tu experiencia con nuestro traductor. ¿Te ha resultado útil? ¿Los resultados obtenidos te parecen correctos?

Escríbenos y cuéntanoslo.

Volem conéixer la teua experiència amb el nostre traductor. T'ha resultat útil? Els resultats obtinguts et pareixen correctes?

Escriu-nos i compta-ho