diccionario traductor valenciano - castellano / español
diccionari traductor valencià - castellà / espanyol
ONLINE - Versión: El Traductor 1.0

Castellano / Español - Valenciano

Por favor, introduce el texto a traducir... (Hasta 1000 caracteres)
Obtener traducción online de castellano / español a valenciano
Text a traduïr:
"Com em vist en les últimes clases, per a buscar en Internet ens fa falta un navegador web, pel qual tenim l'accés a fer-ho. El que nosaltres utilitzem es el Firefox, però tots els navegadors són semblants respecte a la manera de com busquem en Internet. Es diferencien per la qualitat i la velocitat de búsqueda de cada un i"

Texto traducido:
"Cómo me viste en las últimas *clases, para buscar en Internet nos hace falta un navegador web, por el cual tenemos el acceso a hacerlo. El que nosotros utilizamos se lo Firefox, pero todos los navegadores son parecidos respecto a la manera de cómo buscamos en Internet. Se diferencian por la calidad y la velocidad de *búsqueda de cada uno y"

Valencià - Castellà / Espanyol


Per favor, introduïx el text a traduir...(fins a 1000 caràcters)

¿Te ha parecido útil este traductor?
Te ha paregut útil el traductor?

Queremos conocer tu experiencia con nuestro traductor. ¿Te ha resultado útil? ¿Los resultados obtenidos te parecen correctos?

Escríbenos y cuéntanoslo.

Volem conéixer la teua experiència amb el nostre traductor. T'ha resultat útil? Els resultats obtinguts et pareixen correctes?

Escriu-nos i compta-ho