diccionario traductor valenciano - castellano / español
diccionari traductor valencià - castellà / espanyol
ONLINE - Versión: El Traductor 1.0

Castellano / Español - Valenciano

Por favor, introduce el texto a traducir... (Hasta 1000 caracteres)
Obtener traducción online de castellano / español a valenciano
Text a traduïr:
"Crec que el 15M ha tingut gran importància entre determinats sectors socials, la gent del 15M és gent compromesa i conscient. El tractament mediàtic rebut per la mobilització ha estat un bon tractament, inclús m'ha sorprès, i crec que als mitjans de comunicació els ha sorprès també el moviment, ha estat desconcertant."

Texto traducido:
"Creo que el 15M ha tenido gran importancia entre determinados sectores sociales, la gente del 15M es gente comprometida y consciente. El tratamiento mediático recibido por la movilización ha sido un buen tratamiento, incluso me ha sorprendido, y creo que a los medios de comunicación los ha sorprendido también el movimiento, ha estado desconcertando."

Valencià - Castellà / Espanyol


Per favor, introduïx el text a traduir...(fins a 1000 caràcters)

¿Te ha parecido útil este traductor?
Te ha paregut útil el traductor?

Queremos conocer tu experiencia con nuestro traductor. ¿Te ha resultado útil? ¿Los resultados obtenidos te parecen correctos?

Escríbenos y cuéntanoslo.

Volem conéixer la teua experiència amb el nostre traductor. T'ha resultat útil? Els resultats obtinguts et pareixen correctes?

Escriu-nos i compta-ho