diccionario traductor valenciano - castellano / español
diccionari traductor valencià - castellà / espanyol
ONLINE - Versión: SALT 4.0

Castellano / Español - Valenciano

Por favor, introduce el texto a traducir... (Hasta 1000 caracteres)
Obtener traducción online de castellano / español a valenciano
¿Te gusta nuestro traductor? ¡Compártelo!
 
T'agrada el nostre traductor? Compartix-ho!
 
Text a traduïr:
"En aquest racó fomentaran la seua creativitat i el poder expressar-se lliurement. Ninguna aula de l'escola del Tabalet, treballa per racons, utilitzen la taula i les cadires per a fer fitxes i alguna manualitat. L'únic racó fixe en totes les aules es el de l'estora, on es llitgen contes, canten cançons, i es fa alguna activitat de titelles."

Texto traducido:
"En este rincón fomentarán su creatividad y el poder expresarse libremente. Ninguna aula de l'escola del Tabalet, trabaja por rincones, utilizan la mesa y las sillas para hacer fichas y alguna manualidad. L'únic rincón fijo en todas las aulas se el de l'estora, donde se llitgen cuentos, cantan canciones, y se hace alguna actividad de títeres."

Valencià - Castellà / Espanyol


Per favor, introduïx el text a traduir...(fins a 1000 caràcters)

¿Te ha parecido útil este traductor?
Te ha paregut útil el traductor?

Queremos conocer tu experiencia con nuestro traductor. ¿Te ha resultado útil? ¿Los resultados obtenidos te parecen correctos?

Escríbenos y cuéntanoslo.

Volem conéixer la teua experiència amb el nostre traductor. T'ha resultat útil? Els resultats obtinguts et pareixen correctes?

Escriu-nos i compta-ho