diccionario traductor valenciano - castellano / español
diccionari traductor valencià - castellà / espanyol
ONLINE - Versión: El Traductor 1.0

Castellano / Español - Valenciano

Por favor, introduce el texto a traducir... (Hasta 1000 caracteres)
Obtener traducción online de castellano / español a valenciano
Text a traduïr:
"Però, lluny de ser un medi inert i a pesar de l'aparença translúcida i estèril, l'aire que respirem està ple de vida, una jungla enigmàtica els habitants de la qual ens contemplen com a autèntiques preses. "

Texto traducido:
"Pero, lejos de ser un medio inerte y a pesar de la apariencia traslúcida y estéril, el aire que respiramos está lleno de vida, una jungla enigmática los habitantes de la cual nos contemplan como auténticas presas."

Valencià - Castellà / Espanyol


Per favor, introduïx el text a traduir...(fins a 1000 caràcters)

¿Te ha parecido útil este traductor?
Te ha paregut útil el traductor?

Queremos conocer tu experiencia con nuestro traductor. ¿Te ha resultado útil? ¿Los resultados obtenidos te parecen correctos?

Escríbenos y cuéntanoslo.

Volem conéixer la teua experiència amb el nostre traductor. T'ha resultat útil? Els resultats obtinguts et pareixen correctes?

Escriu-nos i compta-ho