diccionario traductor valenciano - castellano / español
diccionari traductor valencià - castellà / espanyol
ONLINE - Versión: El Traductor 1.0

Castellano / Español - Valenciano

Por favor, introduce el texto a traducir... (Hasta 1000 caracteres)
Obtener traducción online de castellano / español a valenciano
Text a traduïr:
"Vull demanar disculpes al ciclista amb el que m'he creuat aquest matí quan anava a treballar a la carretera. No l'he vist venir i he passat massa aprop. Per això em disculpo i espero que no deixi de practicar el seu esport. Salut. (Segurament no podrà llegir-ho, perquè no ens coneixem, però si el kharma o el destí fa que li arrivi, ja estic content)"

Texto traducido:
"Quiero pedir disculpas al ciclista con el que me he cruzado esta mañana cuando iba a trabajar a la carretera. No lo he visto venir y he pasado demasiado *aprop. Por eso me disculpo y espero que no deje de practicar su deporte. Salud. (Seguramente no podrá leerlo, porque no nos conocemos, pero si el *kharma o el destino hace que le *arrivi, ya estoy contento)"

Valencià - Castellà / Espanyol


Per favor, introduïx el text a traduir...(fins a 1000 caràcters)

¿Te ha parecido útil este traductor?
Te ha paregut útil el traductor?

Queremos conocer tu experiencia con nuestro traductor. ¿Te ha resultado útil? ¿Los resultados obtenidos te parecen correctos?

Escríbenos y cuéntanoslo.

Volem conéixer la teua experiència amb el nostre traductor. T'ha resultat útil? Els resultats obtinguts et pareixen correctes?

Escriu-nos i compta-ho